Felhasznált irodalom

Hoppál Mihály: Tulipán és szív, szerelmi jelképek a magyar népművészetben

Csokonai kiadóvállalat, Debrecen 1990

Lükő Gábor: A magyar lélek formái

Exodus kiadó, Budapest 1942

Kiszey István: A magyar nép őstörténete
Magyar Ház Kiadó, Budapest 2001

Nemes Sándor: Famívesség, díszítő fafaragás

Pedellus kiadó, Debrecen 1994

Manga János: A magyar pásztorfaragások

Corvina kiadó, Budapest 1972

http://www.geocities.com/dolgozatok/fafaragas.html

Kép és rajzjegyzék:

Kapatisztító: http://naput.freeweb.hu/keptar/nepmuveszet/magyar-nepmuveszet/pages/067%20.htm

Virágtőmotívumok: Hoppál Mihály: Tulipán és szív, szerelmi jelképek a magyar népművészetben

Keret-, szilvamagmotívumok és egy „tökös” minta saját rajz

A többi rajz: Nemes Sándor: Famívesség, díszítő fafaragás

Melléklet: Ifj. Nemes Sándor tulajdona

<< Előző rész Tartalomjegyzék