Virágminták

  • A fafaragás virágmintáinak egy része a természetből merített, másik része a fantázia szüleménye. Van, aki inkább a természetes virágelemeket részesíti előnyben a művészetében, és van, aki eltávolodik a megszokott, kötött formáktól és szívesen használ csak a képzeletben kitalált mintákat. Mivel meg vannak egymással harmóniában, közösen szoktuk őket használni.

 

Tulipán : Az egyik legrégebbi díszítőelemünk, a népi művészetünk leggyakrabban alkalmazott motívuma. Kimondhatatlanul sok formája, változata van, már maga is egy kompozíció, ugyanakkor áttételes jelképként is kiválóan használható. Szirmai hasonlítanak a női test kontúrjához, ilyen esetben a nőiességet, termékenységet jelképezheti, de jelentheti a feltárulkozást, a befogadást is. A szív és a tulipán együttes előfordulása szerelmi üzenetet, kapcsolatot mond el, a tulipán a nőt, a megfordított szív a férfit ábrázolja. A megfordított szívet „tökös” mintának is szokták hívni a formájából kiindulva, innen a jelentése is. Tulipánokkal, más motívumokkal kiegészítve utalhatunk életkorokra, életkori sajátságokra, jellemekre, emberek közötti kapcsolatokra. Tulipánhoz hasonló motívumok néha kialakultak állati eredetű mintákból, ilyenek a szarvpárból, mitikus emberekből és állatokból kialakult motívumok.

fafaragás - tulipán motívumfafaragás - tulipán motívumfafaragás - tulipán motívum

fafaragás - tulipán motívumfafaragás - tulipán mintafafaragás - tulipán motívum

 

 

 

 

 

 

fafaragás - tulipán motívumfafaragás - tulipán motívumfafaragás - tulipán motívum

 

 

 

 

 

fafaragás - tulipán motívumok

 

 

 

 

 

 

 

fafaragás - tulipán motívumfafaragás - tulipán motívumfafaragás - tulipán motívum

 

 

 

 

 

fafaragás - tulipán motívum

 

 

 

 

 

 


fafaragás – tulipán motívumok

fafaragás - tulipán motívumfafaragás - tulipán motívumfafaragás tulipán motívum

 

 

 

 

 

            villás tulipán                          hegyes tulipán            lándzsás, facsart tulipán

         10-12 éves lány                         13-15 éves lány           16-17 éves leány

fafaragás tulipán motívumfafaragás tulipán motívumfafaragás tulipán motívum

 

 

 

 


         lándzsás tulipán                     terhes asszony                     terhes asszony

fafaragás tulipán motívumfafaragás tulipán motívum

 

 

 

 

 


      „kismama”                    nem szülőképes nő

      életfolyamatokat jelölő tulipánok

 

Szegfű : a magyar népművészet másik kedvelt virága, rengeteg változata létezik. A férfi jelölője, komoly szeretőnek, férjnek kijáró minta. Térben magasabban szokott állni a kompozícióban, mint a többi virág.

 fafaragás - szegfű motívumfafaragás - szegfű motívumfafaragás - szegfű motívum

fafaragás – szegfű motívumok

 

Rózsa : Középkori eredetű, szintén gyakori minta a népművészetünkben. A rózsa is áttételes jelkép, utalhat a napra, lehet óvó és termékenységvarázsló szerepe, de kifejezhetjük vele a kiteljesedett szerelmet is nemtől függetlenül. Szembetűnő a sötét-világos váltakozásai is, amit, mint már tudjuk, időben kell értelmezni, a periodikus ismétlődés az idő múlását szemlélteti, ami itt saját magába jutva vissza az örökkévalóságot hirdeti.

 fafaragás - rózsa motívumfafaragás - rózsa motívumfafaragás - rózsa motívum

 

 

 

 

fafaragás - rózsa motívumfafaragás - rózsa motívumfafaragás - rózsa motívum

 

 

 

 

 

fafaragás - rózsa motívumfafaragás - rózsa motívumfafaragás - rózsa motívum

 

 

 

 

fafaragás – rózsa motívumok

 

Rozetta : Kör alakú, legkönnyebben ékrovással készített díszítmények. Az alapja általában hatszögű, de lehet 8, 10, 12 szögű is, sőt a székelyek még 7 szögűt is faragnak. Lehet őket pozitív vagy negatív változatban is faragni (ez azt jelenti, hogy a minta emelkedik ki vagy a háttér). Ezek a díszek lehetnek a kozmikus világ szimbólumai, megjeleníthetik a napot, gyógyító erőt is tulajdonítottak neki, de adott estben a férfi jelölője is lehet.

fafaragás - rozetták

fafaragás - rozetták fafaragás – rozetták

 

Rozmaring :. A páros levelek akár önállóan, akár más virág szárán előfordulhatnak. Kompozíciókban általában a vázat adják, vagy az egyes motívumokat kötik egybe. A faág és levele (nem csak rozmaringlevél, de általában az) együtt szerelmi, ritkábban anya-lánya kapcsolatot jelent. Külön, pedig első esetben valamilyen okból ideiglenesen vagy véglegesen elválasztott párt jelöl, második esetben pedig az anyjától elválasztott menyasszonyt.

fafaragás - rozmaringokfafaragás – rozmaringok

 

Liliom : Szerepe gyakran ugyanaz, mint a tulipánénak, mivel rokon növények, de jelentheti még az ártatlanságot és a halhatatlanságot is. Az összes eddig felsorolt és az ezután következő motívumkategóriákra (tulipán, szegfű, stb.) igaz, hogy más jelképekkel gazdagítva jelenik meg az alkotásokon. Ha például megfigyeljük a harmadik rajzot, jól látható, hogy a bibében (a virág ivarszervében) egy szilvamagmotívum található, amiről majd megtudjuk, hogy a női termékenység jelképe. E motívum körül pedig fekete köröket találunk, ami nem más, mint a magok, a bibe tetején ezenkívül egy, az ivarszervből kikerült, „megszült”, egyértelműen a nappal, tehát egy férfivel azonosítható szimbólum került.

fafaragás - liliom motívumfafaragás - liliom motívumfafaragás - liliom motívum

 

 

 

 

 

 

 

 

fafaragás – liliom motívumok

 

Gránátalma : A név itt félrevezető, hiszen ennek a jelképnek semmi köze sincs a gránátalmához, csupán csak hasonlít rá. (Az elején erre utaltam, mikor azt írtam, hogy technikailag csoportosítom őket). A motívum kerek, belseje rácsos, tagolt vagy félkörökre osztott, a termékenységet szimbolizálja. Ezt a jelentést tovább fokozza az 1. rajz körül található termékeny magok, melyekből jelentős „dolgok” nőhetnek ki, vagy a következő rajzban található még nem termékeny, de valószínűleg majdan szintén hasznos „dolgokat” hordozó éretlen magok, és az összes motívum tetején lévő lángnyelvek, amelyek, mint a tűz egyik megjelenési formái, ősi termékenységi jelképek. (a tűzről továbbiak az égitesteknél).

 fafaragás - gránátalmákfafaragás – gránátalmák

 

Szilvamag és fordított szív : A férfi nemi jelölője a fordított szív, a „tökös” minta, ennek női megfelelője a szilvamagmotívum. Ezek beszédes motívumok, mivel a nemi szervek és ezek a minták között nagy a hasonlóság.

 fafaragás - szilvamagmotívumfafaragás - szilvamagmotívumfafaragás - szilvamagmotívumfafaragás - "tökös" minta

 

 

 

 

fafaragás – szilvamagmotívumok és egy „tökös” minta

 

Virágtő, : Ez az alábbi motívumoknak az a része, amit cserépnek mondanánk. Ennek a motívumnak termékenység jelentése van, a cserép maga a termékenység magában is, de eredetét megvizsgálva (a 2. rajz alja ősi virágtő motívum) megfigyelhetjük, hogy hasonlít a női nemi szervre, ami a legtökéletesebb termékenységi szimbólum.

fafaragás - virágtövek fafaragás - virágtövek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fafaragás – virágtövek

 

Indák és különböző levelek : a leveles, néha tüskés indák fokozzák a kompozíció hatását a burjánzásukkal . S-alakúan kunkorodó levélformák az állatok szarv-alakjaiból keletkezhettek, de később elnövényesedtek. Az indák felfelé törő irányúak, melyek az élet folytonosságát, a lélek felemelkedését, a léleknek holta után az istenhez vezető útját jelképezi.

 fafaragás - indák és levelekfafaragás - indák és levelek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fafaragás – indák és levelek

 

Életfák, lélekfák, világfák, istenfák : nagy múltú jelképeink, az ősi hitvilágunkból erednek ezek a motívumaink. A világfa, istenfa e régi hit világábrázolását rejti: a világfa köti össze a túlvilágot, e földi világot, és az alvilágot, e fa ágai a Nap (a férfi), a Hold (a nő szimbóluma) között ott van . A régi hiedelem szerint mindenkinek van saját lélekfája, ezeket a tulipános ládák belsejébe faragták.

fafaragás - világfa lélekfafafaragás - világfa lélekfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fafaragás – világfa lélekfa

 

Az életfák életfolyamatokat ábrázolnak egy mintába sűrítve. Az első rajznak az olvasata lehet a következő: egy „tökös” minta látható legalul, ami ugye a férfi jelölője, ebből kiágazik öt jelképcsoport, melyek szintén könnyen azonosíthatóak, ha ismerjük valamelyest a kopjafákat, a lándzsavégződés (vagy másnéven kopja) a férfi jelölője ezeken a síremlékeken. Eddig annyit tudunk, hogy van egy apa, annak öt fia. Érdemes megfigyelni a téri elrendeződést: a legnagyobb méretű fiú van a legmagasabban, vagyis az öt fiú közül ez vitte a legtöbbre. Mivel ez a fiú méretben nagyobb az apjánál is, feltételezhető, hogy ő a főszereplője ennek a kompozíciónak.

fafaragás - életfafafaragás - életfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fafaragás – életfák

<< Előző rész Tartalomjegyzék Következő rész >>